ADDU'OI INGANTATTU DA AKEYI A LOKACIN TAHIYYA


ADDU'OI BAYAN TAHIYYA KAFIN SALLAMA(7)

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبب وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي, اللهم إني أسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ وأسألُكَ القصدَ في الغِنَى و الفقرِ ، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ, وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ, وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ ,وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ, ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ, اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مُهتدينَ.


Allahumma bi ilmikal ghaibi, wa qudratika alal khalqi, ahyinii maa alimtal hayata khairan liy wa tawaffaniy izaa alimtal wafaata khairan liy, Allahumma inniy as'aluka khashyataka fil ghaibi wasshahadah, wa as'aluka kalimatal haqqi fir-ridaa wal-ghadabi, wa as'alukal qasda fil ghina wal ginaa, wa as'aluka na'eeman laa yanfadu, wa as'aluka qurrata ainin laa tanqadi'u, wa as'aluka arridaa ba'adal qadaa'i, wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti, wa as'aluka lazzatan nazari ilaa wajhika wasshauqa ilaa liqaa'ika fii ghairi darra'a mudirratin, walaa fitnatin mudillah, Allahumma zayyinnaa bi zeenatil imani, waj'alnaa hudaatan muhtadeen.


FASSARA 

Ya Allah saboda  saninka da abin da  yake  boye, da kuma  IKON Ka  a kan  hallita, Ka rayar da ni idan Ka san rayuwar  tafi  alkhairi a gare ni,  kuma  Ka  dauki  raina idan Ka san  mutuwar  tafi  alkhairi a  gare ni, Ya Allah  ina rokon ka jin  tsoronka  a boye  da  kuma a sarari, kuma  ina rokon ka  fadar  gaskiya  a  halin  dadin  rai  da halin  fushi, kuma ina  rokon ka  tsakaituwa a cikin  wadata da kuma  talauci, kuma ina rokonKa ni’ima  da  ba ta  karewa, kuma ina rokon ka farin  cikin  da  ba ya yankewa, kuma ina rokon ka yarda  da kaddara bayan aukuwarta, kuma ina  rokon ka rayuwa ta ni’ima  bayan  mutuwa, kuma ina rokon ka dadin kallon  fuskarKa ka  da  kuma  shaukin  saduwa  da  Kai,  ba tare da cutar  mai  cutarwa ba  ko  fitinar mai  batarwa ba,  Ya  Allah Ka yi  mana ado da adon  Imani, kuma Ka  sanya  mu zama masu shiryarwa  kuma  shiryayyu.Suleiman Inuwa

I am a professional website developer and also an SEO expert.

Post a Comment

Previous Post Next Post